Home > Search the Collection > Work List Of Author

Y Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

Y

YAGI Kazuo       1918-1979
YAGYU Masayoshi       1913-
YAMADA Kosaku       1937-
Yamada Shin'ichi       1899-1991
YAMADE Shunji       1916-2010
YAMAGA Seika       1885-1981
YAMAGUCHI Kaoru       1907-1968
YAMAGUCHI Keisuke       1962-
YAMAGUCHI Shinichiro       1896-1990
YAMAGUCHI Soken       1759-1818
YAMAGUCHI Takeo       1902-1983
YAMAMOTO Baiitsu       1783-1856
YAMAMOTO Kanae       1882-1946
YAMAMOTO Masamichi       1941-
YAMAMOTO Shunkyo       1871-1933
YAMANAKA Gen       1954-
YANAGI Muneyoshi       1889-1961
YANAGIHARA Yoshitatsu       1910-2004
YASHIMA Masaaki       1936-
YASUDA Haruhiko       1930-2018
YASUDA Yukihiko       1884-1978
YASUI Sotaro       1888-1955
YATSUGI Nobu       1946-
YATSUGI Nobu       1946-
YOKOO Tadanori       1936-
YOKOYAMA Misao       1920-1973
YOKOYAMA Taikan       1868-1958
YOKOYAMA Takashi       1947-
YOON Hyong-Keun       1928-2007
YOON Suknam       1939-
YOROZU Tetsugoro       1885-1927
YOSA Buson       1716-1784
YOSHIDA Hodaka       1926-1995
YOSHIHARA Jiro       1905-1972
YOSHIMOTO Sakuji       1959-
YOSHIMURA Hisao       1948-
YUASA Ichiro       1868-1931
YUHARA Kazuo       1930-
Yuhi       1693-1773

Back To Top