Home > Search the Collection > Work List Of Author

T Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

T

TABATA Susumu       1944-
TABUCHI Yasukazu       1921-2009
TACHI Katsuo       1964-2009
TADA Minami       1924-2014
TAKABATAKE Tatsushiro       1895-1976
TAKADA Naohiko       1931-2019
TAKAHASHI Dohachi       1845-1897(?)
TAKAMATSU Jiro       1936-1998
TAKASHIMA Hokkai       1850-1931
TAKAYAMA Ko       1943-
TAKEUCHI Seiho       1864-1942
TAKI Katei       1830-1901
TAKIGAWA Yoshiko       1937-
TAKUCHI       
TAMAKI Mitsue       1943-
TAMURA Kazuo       1904-1997
TAN, Swie-hian       1943-
TANABE Itaru       1886-1968
TANABE Miematsu       1897-1971
TANAKA Akira       1918-1982
TANAKA Ikko       1930-2002
TANAKA Minko       
TANAKA Shinako       1882-1971
TANAKA Toshiyuki       1928-2006
TANAKA Totsugen       1767-1823
TANAKA Zennosuke       1889-1946
TANAMI Gakucho       1876-1928
TANI Buncho       1763-1841
TANIGUCHI Kokyo       1864-1915
TANIMOTO Mitsuo       1916-
TANINAKA Yasunori       1897-1946
Tapies, Antoni       1923-2012
TATEHATA Kakuzo       1919-2006
TERADA Masaaki       1912-1989
TISSOT, James (TISSOT, Jacques-Joseph)       1836-1902
TITUS=CARMEL, Gerard       1942-
TOBARI Kogan       1882-1927
TODA Masatoshi       1949-
TODA Yoko       1944-
TODO Ryoun       1809-1886
TOMITA Keisen       1879-1936
TOOROP, Jan       1858-1928
TOTOKI Baigai       1749-1804
TOULOUSE-LAUTREC, Henri de       1864-1901
TOYOFUKU Tomonori       1925-2019
TSLTEMIN, Munkhjin       1953-
TSUBOSHIMA Dohei       1929-2013
TSUBOSHIMA Dohei       1929-2013
TSUCHISHIMA Toshio       1942-
TSUJI Kako       1870-1931
TSUJI Masao       1940-2013
TSUJI Shindo       1910-1981
TSURUOKA Masao       1907-1979

Back To Top