Home > Search the Collection > Work List Of Author

O Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

O

OGATA Kenzan       1663-1743
OGAWA Koichi       1950-
OGAWA Norio       1895-1944
OGAWA Shinji       1959-
OGAWA Usen       1868-1938
OGISU Takanori       1901-1986
OHARA Donsyu       ?-1857
OHARA Yoshio       1946-
OKA Shikanosuke       1898-1978
OKADA Beisanjin       1744-1820
OKADA Hanko       1782-1846
OKADA Saburosuke       1869-1939
OKAMOTO Haruo       1909-1985
OKU Yukihiko       1932-2005
OKUDA Chikuseki (Sanjin)       1863-1931
OKUSE Eizo       1891-1975
OKUTANI Hiroshi       1934-
OMATA Kakuan       1765-1837
ONCHI Koshiro       1891-1955
ONOGI Gaku       1924-1976
OONISHI Kinjiro       1904-1987
OTA Shuutei       1875-?

Back To Top