Home > Search the Collection > Work List Of Author

N Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

N

NAGAHARA Kotaro       1864-1930
NAKAGAWA Hachiro       1877-1922
NAKAGAWA Kazumasa       1893-1991
NAKAHARA Teijiro       1888-1921
NAKAMOTO Tatsuya       1922-1973
NAKAMURA Fusetsu       1866-1943
NAKAMURA Gakuryo       1890-1969
NAKAMURA Sashu       1873-1953
NAKAMURA Shinya       1926-
NAKAMURA Tsune       1887-1924
NAKANISHI Natsuyuki       1935-2016
NAKANO Eiichi       1926-2005
NAKATANI Michiko       1981-
NAKATANI Tai       1909-1993
NAKAYAMA Mika       1970-
NAKAZATO Hitoshi       1936-2010
NAKAZAWA Hiromitsu       1874-1964
NAMIKAWA Banri       
NANBATA Tatsuoki       1905-1997
NANJO Kazuo       1900-1985
NARDIN, Ermelindo       1943-
NAUMAN, Bruce       1941-
NAVALON, Natividad       1961-
NAVARRO, Miquel       1945-
NEVELSON, Louise       1899-1988
NICHOLSON, Ben       1894-1982
NIIZUMA Minoru       1930-1998
NISHIDA Hanpou       1894-1961
NISHIMURA Goun       1877-1938
NISHIYAMA Suisho       1879-1958
NODA Hideo       1908-1939
NODA Tetuya       1940-
NOGUCHI Shohin       1847-1917
NOGUCHI Yataro       1899-1976
NOGUCHI, Isamu       1904-1988
NOLDE, Emil       1867-1956
NORO Kaiseki       1747-1828
NOSAKA Koki       1931-

Back To Top