Home > Search the Collection > Work List Of Author

M Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

M

MABE Tokio       1885-1968
MAEDA Josaku       1926-2007
MAEDA Seison       1885-1977
MAETA Kanji       1896-1930
MAILLOL, Aristide       1861-1944
MAKINO Torao       1890-1946
MANZU, Giacomo       1908-1991
MARCO, Angeles       1947-
MARUYAMA Okyo       1733-1795
MASAKI Kasen       
MASAMUNE Tokusaburo       1883-1962
MASHIYAMA Sessai       1754-1819
MASUZU Shunnan       1851-1916
MATSUBAYASHI Keigetsu       1875-1963
MATSUDAIRA Sadanobu       1758-1838
MATSUMOTO Kaoru       1952-
MATSUMOTO Shunsuke       1912-1948
MATSUMURA Gekkei       1752-1811
MATSUMURA Keibun       1779-1843
MATSUOKA Eikyu       1881-1938
MATSUTANI Takesada       1937-
MATSUURA Bakusho       1910-1998
MERYON, Charles       1821-1868
MIGISHI Kotaro       1903-1934
MIGISHI Setsuko       1905-1999
MIKI Tomio       1937-1978
MINAKAWA Kien       1735-1807
MIRO, Joan       1893-1983
MITSUTANI Kunishiro       1874-1936
MIWA Yunosuke       1920-1990
MIYAKE Kokki       1874-1954
MIYATA Shuhei       1933-
MIYAZAKI Shin       1922-2018
MIYAZAKI Yoshiro       1922-
MIZUTAME Beishitsu       1817-1882
MIZUTANI Yukiyasu       1954-
MOGAMI Hisayuki       1936-2018
MONET, Claude       1840-1926
MONSAKA Hitosi       1947-
MOORE, Henry       1898-1986
MORAES, Glauco Pinto de       1928-1990
MORANDINI, Marcello       1940-
MORANDINI, Marcello       1940-
MORI Hideo       1935-2012
MORI Ichizo       1945-
MORI Yoshio       1908-1997
MORIKAWA Sobun       1847-1902
MORITA Masaru       1904-1944
MORITA Motoko       1903-1969
MORITANI Shigeo       1917-2004
MOTONAGA Sadamasa       1922-2011
MUCHA, Alfons       1860-1939
MUKAI Junkichi       1901-1995
MUKAI Ryokichi       1918-2010
MULLER, Otto       1874-1930
MULLER, Otto       1874-1930
MUNAKATA Shiko       1903-1975
MUNCH, Edvard       1863-1944
MURAI Masanari       1905-1999
MURAKAMI Kosho       1929-2012
MURATA Hiroshi       1937-
MURAYAMA Kaita       1896-1919
MURILLO, Bartolom√© Esteban       1617-1682

Back To Top