Home > Search the Collection > Work List Of Author

I Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

I

IDA Katsumi       1956-
IIDA Sadashige       1896-1977
IIDA Sango       1900-1965
IIDA Yoshikuni       1923-2006
Ike Gyokuran       1727~1784
IKEDA Keisen       1863-1931
IKEDA Masuo       1934-1997
IKEDA Tatsuo       1928-
IKEGAMI Ryo       1959-
IKEGAMI Shuho       1874-1944
IKEMURA Leiko       1951-
IKENO Taiga       1723-1776
IMAI Kinro       1947-
IMAMURA Tetsu       1961-
IMAMURA Yukio       1935-
IMANISHI Chutsu       1908-1947
IMAO Keinen       1855-1926
IMURA Housui       
INOUE Bukichi       1930-1997
IRIE Hako       1887-1948
ISHIHARA Hideo       1951-
ISHII Atsuo       1940-
ISHII Hakutei       1882-1958
ISHII Shigeo       1933-1962
ISHII Tsuruzo       1887-1973
ISHIKAWA Kinichiro       1871-1945
ISHIKAWA Toraji       1875-1964
ISOBE Hyakurin       1836-1906
ISOBE Yukihisa       1936-
ISOZAKI Arata       1931-
ITO Kei       1937-1999
ITO Shinsui       1898-1972
ITO Shoha       1877-1968
ITO Toshihiko       1928-2006
IWAHASHI Noriaki       1835-1883
IWANAKA Tokujiro       1897-1989

Back To Top