Home > Search the Collection > Work List Of Author

A Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

A

ABE Nobuya       1913-1971
ADACHI Toru       1949-
AIMITSU       1907-1946
AJIRO Yosiro       1909-1989
AKAMATSU Rinsaku       1878-1953
AKIOKA Miho       1952-2018
ALBACETE, Alfonso       1950-
ALEXANCO, Jose Luis       1942-2021
ANDO Chutaro       1861-1912
AOKI Shigeru       1882-1911
AOKI Shukuya       ?-1802
ARAI Kanpo       1878-1945
ARAI Kin'ya       1884-1966
ARAI Kinya       1884-1966
ARAI Masao       1889-1912
ARAKAWA Tomoko       1975-
ARAKI Ichizo       1913-1990
ARAKI Juppo       1872-1944
ASAI Chu       1856-1907
ASAI Kanemon       1901-1983
ASANO Hide       1930-
ASANO Yae       1914-1996
ASO Saburo       1913-2000
ASSELIN, Maurice       1882-1947
ATGET, Eugene       1857-1927
AVIADO, Virgilio       1944-
AY-O       1931-

Back To Top